Geology Science

مطالب تخصصی زمین شناسی

مراکز انرژي بدن انسان "چاکرا" و تشريح چاکرا هاي هفت گانه

مراکز انرژي بدن انسان "چاکرا" و تشريح چاکرا هاي هفت گانه

در بدن مراكزى وجود دارد كه به اين مراكز انرژى يا چاكرا مى گويند.  چاکرا كلمه اي سانسكريت به معناي چرخ است. چاکراها يا مراکز انرژي در حال چرخش، بخش هاي بسيار مهمي از کالبد انرژي هستند. همانند کالبد فيزيکي که از اعضاي حياتي و کم اهميت تر تشکيل شده است، کالبد انرژي نيز داراي چاکراهاي اصلي و فرعي و چاکراهاي بسيار کوچک است. چاکراهاي اصلي، مراکز انرژي در حال چرخش هستند که به طور معمول 3 تا 4 اينچ قطر دارند و اعضاي اصلي و حياتي کالبد فيزيکي را کنترل مي کنند و به آنها انرژي مي دهند. چاکراهاي اصلي درست مانند نيروگاه هايي هستند که انرژي حياتي را براي اعضاي حياتي و اصلي تامين مي کنند. اگر اين نيروگاهها به خوبي کار نکنند اعضاي حياتي ضعيف يا بيمار مي شوند، زيرا براي درست کارکردن، انرژي حياتي کافي ندارند. قطر چاکراهاي فرعي يک تا دو اينچ است و چاکراهاي بسيار کوچک بخش هاي کم اهميت تر کالبد جسماني را کنترل کرده و به آنها انرژي مي دهند. چاکراها در داخل کالبد فيزيکي نفوذ مي کنند و در وراي آن نيز امتداد مي يابند. اين چاکراها چند وظيفه مهم برعهده دارند:

1) جذب، گوارش و توزيع پرانا در بخش هاي مختلف بدن بر عهده آنهاست.

2) کنترل، تقويت و مسئوليت درست کارکردن کالبد جسماني و اعضاي مختلف آن را برعهده دارند. غدد درون ريز به وسيله بعضي از چاکراهاي اصلي تنظيم مي شوند و انرژي مي گيرند. با کنترل و دستکاري چاکراهاي اصلي مي توان غدد درون ريز را تحريک يا مهار کرد. تعداد زيادي از ناخوشي ها، تا حدودي ناشي از خوب کار نکردن چاکراها هستند.

3) بعضي از چاکراها مراکز استعدادهاي رواني هستند. فعال سازي چاکراهاي خاص ممکن است باعث توسعه يافتن استعدادهاي رواني خاص شود. براي مثال چاکراهاي کف دست براي فعال کردن، آسانترين و امن ترين چاکراها هستند. با فعال کردن چاکراهايي که در مرکز کف دستها قرار دارند فرد مي تواند توانايي خود را در احساس کردن انرژي هاي لطيف، هاله دروني، هاله تندرستي و هاله بيروني توسعه دهد. اين کار با تمرکز کردن به سادگي انجام مي شود.

بيمارى ها در اثر بسته شدن اين مراكز انرژى پديد مى آيند. كانى ها و سنگ هاى باارزش قادر هستند تا اين گرفتگى ها را از بين ببرند و انرژى حياتى را به صورت منظم و باارزش در ما جارى كنندافرادى كه مديتيشن يا تمركز مى كنند روى اين نقاط آگاهى دارند و انرژى هاى درونى را از اين نقاط بيرون داده و آزاد مى كنند.   طيفهاى رنگى در واقع همان رنگهاى نورى هفتگانه (رنگين كمان) هستند كه از نور سفيد سرچشمه مى گيرند. رنگهاى نورى به صورت انرژى پايان ناپذير در سطح كره زمين، كيهان و ماورا هميشه در ارتعاش هستند و به درون زمين نيز نفوذ مى كنند و انرژى هاى مثبت و لازم كيهانى را وارد بدن ما كرده و در ما تعادل و توازن لازم را ايجاد مى كنند. در اين زمان است كه بيماريها از ما دور مى شوند.اما اين که در چه ساعات يا روزهايى گرفتن اين انرژى از سنگها مناسب تر است و اصلاً چه نوع سنگهايى روى ما تأثيرگذار هستند؟

به عقيده بسياري از کارشناسان اين كار منطق و عقل نمى طلبد، بلكه بايد اشخاص دريچه هاى قلب خود را باز بگذارند و به خود اين فرصت را بدهند تا آن خود برترشان سنگى را كه در يك لحظه بخصوص به آن احساس نياز مى كنند، انتخاب كند. با اطمينان مى گويم كه اين كار شدنى است و سنگ شما را انتخاب مى كند. اگر در اين مورد شك داريد يا در مورد چند سنگ ترديد مى كنيد، آنها را در دستان خود قرار دهيد، آنگاه متوجه خواهيد شد كه با گرم شدن يكى از آنها، سنگ نسبت به شما واكنش مناسب نشان داده است.

که در اين زمان بايد سنگ را بشوييد و آن را از ناخالصى ها پاك كنيد. گاهى اوقات سنگى در اختيار شما قرار مى گيرد تا شما بتوانيد از آن انرژى بگيريد. شايد اين سنگ قبل از شما مورد استفاده شخصى بوده كه دچار بيمارى و ناراحتى خاص بوده است. اين سنگ از نظر فيزيكى به شما آسيب نمى رساند، ولى امكان دارد كه افكار پريشان و انرژى منفى شخص قبلى را همراه داشته باشد و آن انرژى منفى شما را آزار دهد. بنابراين بايد سنگها را پاك كرد.

آب، آتش، خاك و نمك دريا از عوامل پاك كننده سنگ هستند. شما مى توانيد سنگ مورد نظرتان را در حدود 10 تا 20 ساعت در آب جارى قرار داده و تميز كنيد يا آن را داخل خاك بگذاريد و سپس آن را بشوييد. گاهى هم مى شود سنگ را روى شعله شمع قرار داد يا اينكه از نمك خشك دريا براى پاك كردن آن استفاده كرد.

پس از پاكسازى سنگ مى توانيد به پشت دراز بكشيد و آرامش بگيريد. مدت زمان مناسب معمولاً 15 دقيقه است. بعد از اتمام اين كار چند دقيقه در همان حالت بايد باقى ماند. بعد سنگ را برداشته و به آرامى بايد بلند شد، سنگ را شست، زيرا انرژى منفى و افكار پريشان كه به سنگ منتقل شده را تخليه كرد. افراد بر حسب نيازشان مى توانند اين كار را انجام دهند. البته يك نكته را هرگز نبايد از ياد برد و آن اينكه اين كار در مورد تمام سنگها صدق نمى كند، بايد بعضى از سنگها را مستقيماً روى محل درد قرار داد. بعضى از آنها را در آب قرار داد و بعد آن را مي نوشند

مراكز انرژى يا همان چاكراها در هفت منطقه از بدن در راستاى ستون فقرات از پايين ترين قسمت تا بالاى جمجمه سر قرار گرفته اند.

دو سيستم عمومي فيزيولوژي  در بدن شناخته شده است ،گردش خون و سيستم عصبي  توسط رگهاي خوني در تمام بدن حتي زير پوست ها جريان دارند و وظيفه شان سوخت و ساز  بدن و رساندن مواد غذائي و اکسيژن به سلول و اندامها و دفع گازکربنيک  و مواد زائدند . مرکز آن در  قلب است و به وسيله دو سيستم متفاوت سرخرگ و سياهرگ وظيفه شان را انجام مي دهند .سيستم عصبي نيز در همه جاي بدن  منشعب شده اند . وظيفه شان تبادل پيامها و اطلاعات و هماهنگي کليه اعمال عالي وجود ماست. مرکز آن در مغز قرار دارد و به وسيله طناب نخاعي در امتداد ستون فقرات و اعصاب دوگانه سمپاتيک و پاراسمپاتيک وظيفه اش را اعمال مي نمايد. اين دو سيستم عمده به کمک کالبد شکافي پزشکي بخوبي شناخته شده اند .

وظيفه سيستم مراکز انرژي حفظ انرژي حياتي در وجود ماست و مرکز آن در پائين ترين قسمت ستون فقرات قرار دارد. و به موازات ستون فقرات بالا مي آيد و تا انتهاي سر داراي هفت ميدان و مرکز است . اين ميدان هاي انرژي ، چاکرا (Chakra) ناميده مي شود چاکراها مراکزي هستند که انرژي ها در آن جا مرکزيت مي يابند و فعال کردن آنها خصوصيات متفاوتي را ظاهر مي سازد. تمرينات و تکنيک هائي که مي تواند اين مراکز را فعال سازند متعدد و ويژه هستند و نياز به کسب مهارت طي چند ماه تا چند سال است. توانائي و قدرت هاي حاصل از فعال شدن انرژي چاکراها ، کرامت يا سيدهي(sidhi)  ناميده مي شود و به معناي قدرت هاي روحي است در پوستر و جدول فوق خصوصيات مراکز چاکراها بطور خلاصه فهرست شده است.

 

انواع چاکراهاي رايج (popular chakra model )

 

چاکرا

1) چاکراي اول : چاكراى ريشه يا پايه ستون فقرات "مولادهارا "

(  Base chakra= Muladhara= root chakra)

چاکراي تکيه گاه محل ورود «پرانا» يا انرژى حياتى است.طيف رنگى مربوط به اين چاكرا قرمز است كه نشانه زندگى، قدرت، نيروى جسمانى و حيات است. اين رنگ روى كم خونى و فقر غذايى اثرخوبى دارد و ارتعاشات تقويت كننده و درمان كننده دارد. سنگ هاى قرمز مثل مرجان قرمز، يشم قرمز، ياقوت قرمز و... مناسب اين چاكرا هستند.  طيف رنگى ياقوت قرمز، اوپال آتشى، يشم قرمز براى متولدين فروردين مناسب است. يشم قرمز و ياقوت قرمز و عقيق قرمز براى متولدين آبان تير و مرداد مناسب است.

بلورهاي مرتبط: روبي- هماتيت- گارنت- ژاسپر- آپاتيت- عقيق سليماني (باباقوري)

 Base chakra= Muladhara= root chakra

منطقه چاکرا : بين معقد و دستگاه تناسلي (نشيمنگاه)

غدد مرتبط : فوق کليوي که آدرنالين توليد مي کند.

رنگ : قرمز تند

عطر: درخت سدر – درخت ميخک

نت: دو ، صدا:C ، موسيقي :UH

وظيفه : جوهره فيزيکي

عضو وابسته: استخوان ها ،دندان ها، ناخن ، پا ،روده،مقعد، پروستات

شکل : نيلوفر چهار پر

تاثيرات: سبکي – سخنوري- روحيه شاد- لذت طلبي – نيروي جنسي – نغمه سرائي – ناداني و ديد مادي


2) چاکراي دوم :چاكراى خاجى يا مركز كليه "سواد هيستانا"

Sacral chakra= Swadhisthana) )

اين چاكرا در قسمت پايين شكم قرار گرفته است . طيف رنگى مربوط به اين چاكرا نارنجى. نارنجى علامت انرژى است. اين رنگ قدرت ارتباطى، دفع خشم و كنترل بر خويشتن را متعادل مى كند. مسائل مربوط به هضم غذا و گردش خون را منظم مى سازد.   عقيق نارنجى، سنگ ماه، اوپال آتشين كه رنگ نارنجى دارند مناسب اين چاكرا هستند. طيف رنگى سنگ كهربا براى متولدين خرداد، مرداد و شهريور مناسب است. عقيق نارنجى براى ماه هاى ارديبهشت و آبان است.

بلورهاي مرتبط: يشم خطايي- عقيق سبز- کلسيت نارنجي- کارنلين

Sacral chakra= Swadhisthana

منطقه : انتهاي ستون فقرات 1 تا 12 اينچ زير استخوان خاجي

رنگ: نارنجي

عطر : روغن Ylang – ylang  جوب صندل

نت : ر ، صدا : D  ،  موسيقي : ooo

وظيفه : توليد مثل جنسي

غدد مرتبط : پروستات ،گنادها

عضو وابسته  : کليه ها ،مثانه ها ، اسپرم ها ،مايعات بدن ، اعضاي تکثير شونده

شکل : نيلوفر شش پر

تاثيرات : گفتار شيرين ، رهائي از خشم و پرخاشگري ،زدودن جهل،علاقه به خواب و سستي ،تحريک جنسي ،خاطرات

 

3) چاکراي سوم :چاكراى شبكه خورشيدى يا چاکراي شبکه عصبي زير معده " مانى پورا"

Solar plexus chakra= Manipura/Nabhi) )

طيف رنگى مربوط به اين چاكرا زرد و زرد طلايى است كه نشانه عقل، هوش و ذهنيت است. اين چاكرا بالاتر از ناف قرار گرفته است. رنگ زرد تأثير مثبتى روى كبد، طحال، كيسه صفرا و اعصاب دارد. قدرت درمانى براى بيمارى مرض قند، يبوست دارد و كنترل كننده چاقى است. سيترين، كهربا، چشم ببر مناسب اين چاكرا هستند. كهربا به متولدين خرداد، مرداد و شهريور تعلق دارد، سيترين مربوط به متولدين ماه هاى خرداد، ارديبهشت، مرداد و شهريور است. چشم ببر به متولدين خرداد، شهريور و مرداد متعلق است.

بلورهاي مرتبط: کهربا- سيترين- مالاکيت- توپاز- ردونيت- رودوکروسيت- کوارتز دودي

Solar plexus chakra= Manipura/Nabhi

منطقه : در پشت و امتداد ستون فقرات مقابل ناف ، پشت شکم

رنگ: زرد – طلائي

عطر : اسطوخودوس

نت: مي ، صدا: E  ، موسيقي : OH

وظيفه : ساختار وجودي

غدد مرتبط : پانکراس

عضو وابسته : شکم، معده ، کبد ، طحال ، دستگاه گوارش ، صفرا ، سيستم عصبي خودکار

شکل : نيلوفر ده پر

تائيرات : خلق کردن ، رهائي از بيماري ، غلبه بر تنش کشف گنجها، شهامت و جسارت


4) چاکراي چهارم : چاكراى قلب يا عشق الهى " آنات هاتا "

Heart chakra= Anahata))

در وسط جناق سينه و بالاى قلب قرار دارد. طيف رنگى مربوط به اين چاكرا قرمز، نارنجى، زرد طلايى، صورتى و سبز است. كليه سنگها با رنگهاى ذكر شده مانند مالاكيت، پريلات، تورمالين سبز و قرمز، كورل، كوارتز صورتى، كونزايت براى اين چاكرا مناسب هستند و براى رفع مشكلات قلبى، تنظيم گردش خون و فشار خون و ناراحتى هاى پوستى مؤثر است.

بلورهاي مرتبط: زمرد سبز- کوارتز قرمز- جيد- آوانتورين- آگات- ديوپتاز- فلورين چيني- کلسيت سبز- کريزوپراز- کوارتز سبز- رودونيت

Heart chakra= Anahata

منطقه : در پشت و بين دو کتف مابل جناغ سينه بالاتر از قلب

رنگ : سبز ، صورتي

عطر : روغن گل سرخ

نت: فا  ، صدا : F  ، موسيقي: AH

وظيفه : عشق خالص

غدد مرتبط : تيموس

عضو وابسته : قلب ،قفسه سينه ، پوست ، گردش خون ، حفره شکم

شکل : نيلوفر دوازده پر

 تاثيرات : راه دل – صلح – عشق خالص – هنر ، ادبيات – خوانندگي ، شفا بخشي – موسيقي – بر آوردن آرزوها


5) چاکراي پنجم: چاكراى گلو يا حلق "ويهودها "

Throat chakra= Vishuddha= Vishuddhi)   )

روى حلق قرار گرفته است. طيف رنگى مربوط به اين چاكرا آبى و آبى و سبز روشن است كه علامت جاودانگى، اخلاص و الهام است. اين رنگ روى بيماريهاى گرفتگى گلو و ناراحتى هاى عصبى تأثيرگذار است. سنگهاى مربوط به آن فيروزه، تورمالين آبى، توپاز آبى، ياقوت آبى، اكومارين و... است. فيروزه به متولدين اسفند، ياقوت آبى به خرداد، اكومارين به خرداد، مهر، بهمن و اسفند مربوط مى شود

بلورهاي مرتبط: سوداليت- سنگ ماه- زمرد نيلگون- ياقوت کبود- فيروزه- کيانيت- کلسيت آبي- کريزوکولا

Throat chakra= Vishuddha= Vishuddhi

منطقه : پائين و پشت مهره گردن ، بين گودي گلو و حنجره

رنگ : آبي کمرنگ

عطر : مريم گلي ، اوکاليپتوس

نت : سل  ، صدا : G  ، موسيقي : EYE

وظيفه : بيان ، بودن

غدد مرتبط : تيروئيد

عضو وابسته : گردن ، گلو ، فک ، گوش ، صدا ، ناي ، ريه ، مري ، بازوها

شکل : نيلوفر شانزده پر


6) چاکراي ششم : چاكراى پيشانى يا چشم سوم" آجنا "

Brow chakra= Ajna= third eye= Bindu))

در سمت پيشانى و كمى بالاتر از بين دو چشم قرار دارد. طيف رنگى مربوط به اين چاكرا آبى نيلى است. اين رنگ باعث باز شدن چشم سوم - ديد بيرونى و درونى - است. اين رنگ براى آرامش و درمان بيماريهاى ذهنى مفيد است. رنگ نيلى آگاهى را بالا مى برد و براى زنده كردن خاطرات فراموش شده مفيد است. ياقوت كبود، لاجورد، چشم شاهين، آزوريت براى اين چاكرا مناسب هستند. لاجورد به ماههاى آذر، دى، بهمن و اسفند تعلق دارد.

بلورهاي مرتبط: الماس- سوداليت- لاجورد- کوارتز دودي- آنجليت- کرديريت

Brow chakra= Ajna= third eye= Bindu

منطقه : بين دو ابروان ، بالاتر به پهناي يک  بند انگشت بالاي پل بيني و جلوي سر

رنگ: نيلي،بنفش

عطر:نعناع،ياسمن

نت:لا  ،  صدا:A   ،  موسيقي:AYE

وظيفه:دانش هستي

غدد مرتبط:هيپوفيز صنوبري

عضو وابسته:صورت، چشم، گوش، بيني

شکل:نيلوفر دو پر(96 پر)

تاثيرات:روشن بيني –  درک عالي و حس خروج روح از بدن – چشم خدا


7) چاکراي هفتم : چاكراى بالاى جمجمه يا تاج سر" ساهاس رارا "

Crown chakra= Sahasrara))

چاکراي فرق سر در قسمت ميانى بالاى سر قرار دارد. طيف رنگى مربوط به اين چاكرا بنفش، سفيد و طلايى است. اين رنگ براى بيمارى هاى ذهنى مناسب است و خواب را تنظيم مى كند. فلورين، الماس، تورمالين و آماتيست مناسب اين چاكرا هستند.

بلورهاي مرتبط: آمتيست- آمترين- آپوفيليت- پرنيت- کوارتز شفاف- چاروئيت- ابسيدين- فناسيت- سلنيت- تورمالين-الماس

Crown chakra= Sahasrara 

منطقه : بروسط سرومغز تاج سرقرار دارد

رنگ : بنفش و سفيد

عطر :olibanum  نيلوفر

نت: سي   ،  صدا:B      ، موسيقي : EEE

احساس: سرخوردگي ، عدم غلبه برترس و اضطراب

وظيفه : وجود مطلق و خداگونه گي

غدد مرتبط : صنوبري (کاجي شکل ) و مخاطي

عضو وابسته : مغز ،مخچه

شکل : نيلوفر هزار پر

تاثيرات : خالصترين حالت بودن ، آرامش مطلق ، اتحاد کامل

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱ اسفند۱۳۸۴ساعت   توسط ๑۩۞۩๑ محمد ๑۩۞۩๑  |